Dolum Körüğü Aksesuarları

 

 

Hammadde dolum körükleri uygulama gerekliliklerine göre farklı özelliklerde ve farklı aksesuarlar ile birlikte imal edilebilmektedir.

 

 

Toz Toplama Sistemi

Toz toplama sistmemleri hammadde dolum körüklerinin toz yaymadan çalışabilmelerini sağlamaktadır. Ortam koşullarına, dolum yapılacak hammadde özelliklerine göre farklı tip toz toplama sistemleri bulunmaktadır.

Stok sahası dolum körüğü toz toplama sistemi

 

 

 

Gövde Üzeri Toz Toplama Sistemi

Dolum körüğünün ana gövdesi üzerine bağlanan toz toplama sistemleri dolum sırasında oluşan tozu çekmekte ve filtreleyerek tahliye etmektedir. Malzemenin akışı ve boşaltma ağzından çıkışı sırasında oluşan toz, sistem üzerinde bulunan emiş fanı yardımıyla çekilmektedir. Toz toplama sistemi üzerinde bulunan otomatik temizleme özelliğine sahip filtre üniteleri biriken tozu tekrar dolum körüğü içerisine göndermektedir. Böylece ürün kaybının önüe geçilebilmektedir.

Silobas doldurma körüğü jet filtre toz toplama sistemi

 

 

 

Yandan Bağlantılı Toz Toplama Sistemi

Yandan bağlantılı toz toplama sistemleri, dolum körüklerinin ana gövdesinin üst kenarına yerleştirilmektedir. Montaj yerinde yüksekliğin yetersiz olduğu durumlarda tercih edilmektedir. Toz toplama ünitesi tarafından sağlanan emiş havası, dolum sırasında oluşan tozu çekmekte ve filtreleyerek tahliye etmektedir. Toz toplama sistemi üzerinde bulunan otomatik temizleme özelliğine sahip filtre üniteleri biriken tozu tekrar dolum körüğü içerisine göndermektedir. Böylece ürün kaybının önüe geçilebilmektedir.

Dökme yük kamyonu dolum körüğü toz tutma filtre sistemi

 

 

Bağımsız Toz Toplama Sistemi

Kısıtlı alanlarda bulunan dolum körüklerinin üzerine toz toplama üniteleri takılamayabilmektedir. Böyle durumlarda dolum körüğünün hava tahliye borusundan toz emişi yapılmaktadır. Toz emişini sağlayacak toz toplama sistemi ayrı bir yere kurulmakta, toz emiş boru hattı ile dolum körüğüne bağlantı sağlanmaktadır.Toz toplama sistemi dolum körüğünden gelen tozlu havayı filtreleyerek tahliye etmektedir. Havadan ayrılan tozlar sistemin depolama haznesinde biriktirilmektedir.

Teleskopik Kamyon silobas dolum körükleri toz toplama sistemleri

 

 

Merkezi Tozsuzlaştırma Sistemleri

Büyük endüstriyel tesislerde üretim hatlarının çeşitli noktalarında oluşan tozların toplanması amacıyla merkezi tozsuzlaştırma sistemleri kullanılmaktadır. Dolum körüklerinin hava tahliye boruları toz toplama hatlarına bağlanmakta, oluşan tozlar tozsuzlaştırma sisteminin vakum gücüyle toplanmaktadır.

Merkezi tozsuzlaştırma sistemi hammadde doldurma kamayon silobas teleskopik körükleri

 

 

Otomatik Alt Kapatma Koniği

Silobas dolum körüklerinde veya kapalı vagon dolum körüklerinde otomatik alt kapatma konikleri bulunmaktadır. Dolum körüğünün boşaltma ağzında bulunan kapatma koniği normal şartlarda boşaltma ağzını kapalı tutmaktadır. Hammadde dolumu amacıyla körüğün ucu tanker girişine oturduğu zaman kapatma koniği açılmakta ve malzeme akışına izin vermektedir. Dolum işlemi bittiğinde körüğün yukarıya çekilmesiyle birlikte körük ucu hemen kapanmaktadır. Böylece dolum körüğü içerisinde kalan tozlar dışarıya dökülmemektedir.

Tanker silobas toz dolum körüğü otomatik alt kapama koniği animasyon 3d

 

 

 

 

Numune Alıcı

Toz ve tanecikli yapıdaki dökme malzemelerin sevkiyat öncesi fiziksel özelliklerinin kontrol edilmesi gerekebilmektedir. Dolum körükleri üzerine yerleştirilen numune alma sistemleri dolum sırasında akan malzeme içerisinden istenilen miktarda numune alınmasını sağlamaktadır. İhtiyaca göre el ile mekanik çalışan veya otomatik çalışan numune alıcılar kullanılabilmektedir. Otomatik numune alıcı yardımıyla istenilen periyotlarda ve istenilen miktarda hammadde numunesi alınmaktadır.

Hammadde dolum körükleri numune alma sistemleri toz numune alıcı

 

 

 

 

Yüksek Sıcaklıkta Çalışabilen Dolum Körükleri

Uçucu kül (fly ash), klinker gibi zaman zaman yüksek sıcaklıkta transfer edilen malzemelerin temas ettiği ekipmanların da bu sıcaklıklara uygun olarak üretilmesi gerekmektedir. Dolum körüklerinin yüksek sıcaklığa dayanıklı modellerinde körük malzemesi, aşınma konikleri, motor ve sensörler sıcaklıktan etkilenmeksizin işlev görmektedir. Uygulama şartlarına bağlı olarak 300OC sıcaklığa kadar toz ve tane yapıdaki malzemelerin dolumu yapılabilmektedir.

Kömür külü fly ash uçucu kül dolum körükleri yüksek sıcaklık sıcağa dayanıklı teleskopik körük

 

 

Seviye Sensörleri

Açık ortam dolum körükleri ve kapalı hacim dolum körüklerinde kullanılan seviye sensörleri farklı yöntemler ile çalışmaktadır.

Silobas dolum körükleri gibi kapalı ortamlarda çalışan körüklerin seviye sensörleri tanker içerisindeki malzemenin en üst seviyeye ulaşması durumunda sinyal vermektedir. Ürünün taşmasını önleme, silobasın tamamaen doldurulmasını sağlamak amacıyla kullanılmaktadır.

Kamyon dolum körükleri ve stok sahası dolum körükleri gibi kapalı hacim dolum körüklerinde seviye sensörleri toz tutma perdesi içerisinde bulunmaktadır. Bu sensörler dolum zemininde biriken malzeme seviyesini ölçmektedir. Malzeme seviyesi arttıkça körük otomatik olarak bir miktar yukarıya çıkmaktadır. Böylece malzemenin hızlı akması için aşağıda yeterli alan bırakılmaktadır. Aynı zamanda tozlu havanın yayılımı engellenmektedir.

 

Silobas dolum körüğü seviye şalteri kamyon doldurma körükleri seviye sensörü

 

 

 

Atex Uyumlu Dolum Körükleri

Yanıcı, patlayıcı ve parlayıcı maddelerin bulunduğu ortamlarda, kolay alev alan, parlayan ve patlayan toz hammaddelerin aktarılacağı dolum körüklerinde ilgili standartlara uygun ekipmanlar kullanılmalıdır. Söz konusu hammadde dolum körüklerinin tasarımı statik elektrik ve kıvılcım oluşumuna izin vermemektedir. Aşırı ısınmaya, gaz oluşuman karşı sensörler eklenebilmektedir. Körük malzemesi antistatik özelliktedir. Kullanılan motor, vana, valf, fan, filtre gibi ekipmanlar ex-proof özellikte ve Atex sertifikalıdır .

Atex sertifikası silobas dolum körüğü kamyon doldurma teleskopik yükleme sistemleri

 

 

 

Gıda Hammaddelerine Uygun Dolum Körükleri

Gıda hammaddeleri ve gıda ürünlerinde kullanılan dolum körükleri gıda standartlarına uygun imal edilmektedir. Toz veya granül halindeki gıda maddelerine temas eden metal yüzeyler paslanmaz çelikten üretilmekte, diğer ekipmanlar ilgili standart ve yönetmeliklere uygun yapıda seçimektedir. Filtre üniteleri, vanalar ve hareketli mekanizmalarda gıda sertfikalı modeller tercih edilmektedir. Kontaminasyon ve bakteri oluşumuna karşı ünite üzerinde gerekli tedbirler alınmaktadır.

Gıda sertifikalı silobas dolum körükleri yükleme şutları

 

 

Uzaktan Kumanda Paneli

Hammadde dolum körüklerinin operatör tarafından idare edilmesini sağlayan ana kontrol panelinin yanısıra, uzaktan kumanda paneli ile dolum alanına daha yakın bir bölgeden sistemin çalışması idare edilebilmektedir. Uzaktan kumanda panelleri kablolu veya kablosuz hazırlanabilmektedir.

uzaktan kontrollü silobas doldurma

 

 

Diğer Sistemler ile İletişim

Hammadde dolum körükleri bağlı olduğu diğer sistemler ile uyumlu çalışması amacıyla sinyal alma ve gönderme özelliğine sahiptir. Dolum körüklerine malzeme besleyen konveyör ve vana ekipmanları körük tarafından çalıştırılabilmektedir. Aynı şekilde dolum körüğünün çalışması diğer sistemler tarafından kontrol edilebilir. Özellikle kamyon kantarı ile yapılan dolum uygulamalarında, silobas veya kamyonlara istenilen miktarda dolum yapıldığında körük sistemine durma sinyali verilir. Körük ünitesi dolumu durdurarak yukarıya kalkar.

Dökme malzeme yükleme körüğü otomasyonu hammadde dolum sistemleri

 

 

 

Tartım Sistemi

Silobas, kamyon, gemi veya stok sahalarına doldurulan hammadde miktarının ölçümü ve kontrolü amacıyla tartım sistemlerinden faydalanılmaktadır. Tartım işlemi dolum körüğünden önce yapılabileceği gibi, dolum körüğünden sonra aracın tartılması ile de yapılabilmektedir.
Dolum körüğünden önce tartım bunkeri, dozaj bant kantarı, silo tartım üniteleri kullanılmaktadır. Dolum körüğünden sonra yapılacak tartımlarda genellikle kamyon veya silobas kantarları kullanılmaktadır.

Kamyon silobas dolum körüğü kantarı kamyon tartım yükleme dolum sistemi

 

 

 

Üçlü ve Dörtlü Halat Sistemi

Standart dolum körükleri ikili taşıyıcı halat sistemi ile çalışmaktadır. Bu tasarım normal şartlarda birçok uygulama için yeterlidir. Yüksek kapasiteler, uzun dolum körüğü boyları ve yüksek rüzgar hızlarının olduğu ortamlarda taşıma halatlarının sayısı arttırılmaktadır. Dolum körüğü halat sayısının artması ile birlikte körük gövdesinin dayanımı artmaktadır.

stok sahası gemi dolum körüğü kamyon yükleme teleskopik şut halat sistemi

 

 

 

Titreşim Motoru

Dolum körüğü gövdesine takılan vibrasyon motorları körük gövdesi içerisinde kalan tozların boşaltılmasını sağlamaktadır. Dolum körüğünün çalışması sırasında veya dolum bittikten sonra titreşim motorları çalışmakta ve yüzeye yapışan tozlar dökülmektedir.

Titreşim motoru silobas dolum körüğü teleskopik toz boşaltma sistemi

 

 

Dağıtıcı Sistemi

Dökme hammaddeler silobas tankına veya kapalı depolara dolduğunda malzemenin akışkanlığına bağlı olarak dolum noktasının çevresi tam olarak dolmayabilir. Kül, çimento, kum, demir tozu gibi yoğunluğu fazla olan ürünlerde silobas tankının içine dolabilen miktardaki malzeme silobasın taşıma kapasitesini karşılamaktadır. Yem, un, buğday, perlit gibi yoğunluğu daha düşük olan ürünlerde silobasın taşıyabileceği ağırlıktan daha az miktarda malzeme doldurulabilmektedir. Bu nedenle taşıma maliyetleri artmaktadır.
Polimak tarafından üretilen silobas dolum körüklerine isteğe bağlı olarak dağıtıcı sistemi takılmaktadır. Kendi ağırlığı ile aşağı akan malzeme dağıtıcı yardımıyla silobas tankının boş kalan yerlerine fırlatılmaktadır. Silobası daha verimli doldurmaktadır. Tank içerisinde boş hacim bırakmamaktadır. Böylece hafif hammaddelerin nakliye maliyetleri düşmektedir.

Silobas tanker dökme malzeme dolum körüğü toz dağıtıcı yayma sistemi pervane motoru

 

 

 

Poliüretan Kaplamalı Boşaltma Koniği

Kapalı tip silobas dolum körüklerinin altında poliüretan kaplamalı konik çıkış ağzı bulunmaktadır. Esnek ve sızdırmaz yapıdaki çıkış ağzı silobas tankının giriş ağzına tam olarak oturmakta, sızdırmazlığı sağlayarak silobas dolumu sırasında toz kaçışını önlemektedir. Aşınmaya dayanıklı poliüretan yapı sistemin kullanım ömrünü arttırmaktadır. Konik çıkış ağzı tasarımı farklı boyutlardaki silobas giriş ağızlarına uyumu kolaylaştırmaktadır.

Teleskopik Silobas doldurma köürkleri poliüretan boşaltma ağzı

 

 

 

El Kontrollü Vinç Düzeneği

Hammadde aktarımının az olduğu tesislerde dolum körükleri el kontrollü vinç düzeneği ile çalıştırılabilmektedir. Söz konusu körük ünitelerinde elektrik motoru, sensör gibi elektrikli ekipmanlar bulunmamaktadır. Körüğün yukarı ve aşağı hareketi üzerinde manuel çevirme kolu olan halat tamburlu vinç düzeneği ile sağlanmaktadır.

Kamyon silobas dolumu körükleri el kontrol vinç teleskopik toplama düzeneği

 

 

Dolum Körüğü Pozisyonerleri

Dolum körüğü pozisyon kontrol sistemleri, hammadde dolumu sırasında dolum körüğünün yatay eksende hareket ettirilebilmesini sağlamaktadır. Sistem, dolum yapılacak kamyon veya silobas üzerinde ileri, geri ve yanlara doğru hareket etmektedir. Böylece aracın manevra yapmasına gerek kalmamakta ve dolum süreleri kısalmaktadır. Uzaktan kumanda sistemi ile çalışan konum kontrol sistemi yardımıyla dolum körüğü kısa süre içerisinde istenilen konuma gelmektedir. Özellikle silobas dolum uygulamalarında dolum körüğü silobas üst kapağına göre konumunu kısa sürede ayarlamaktadır. Böylece silobas kamyonunun hareketine ihtiyaç kalmamaktadır. Ortam şartlarına göre tek eksenli, çift eksenli ve mafsal kollu pozisyonlama sistemleri bulunmaktadır.

 

Tek Eksenli Dolum Körüğü Pozisyoneri

Tek eksenli sistemlerde dolum körüğü kamyon kasası veya silobas üzerinde ileri ve geri hareket edebilmektedir. Hammadde tek noktadan akmakta, pozisyoner üzerindeki haznede toplanmakta ve körüğe aktarılmaktadır.

 

Çift Eksenli Dolum Körüğü Pozisyoneri

Çift eksenli sistemlerde dolum körüğü kamyon kasası veya silobas üzerinde ileri, geri ve yanlara doğru hareket edebilmektedir. Hammadde tek noktadan akmakta, pozisyoner üzerindeki haznede toplanmakta ve körüğe aktarılmaktadır.

Silobas dolum körüğü teleskopik yükleme pozisyoneri

 

 

 

Mafsal Kollu Dolum Körüğü Pozisyoneri

Mafsal kollu sistemlerde birbirlerine mafsal düzeneği ile bağlı havalı bantlar bulunmaktadır. Hammaddenin çıkış noktasının dolum alanına uzak olduğu ortamlarda tercih edilmektedir. Havalı bantlar aracılığıyla malzeme yatay olarak belli bir mesafeden transfer edilebilmektedir. Körüğün bağlı olduğu sistem çift eksenli yatay harekete izin vermektedir. Böylece araç üzerinde ileri, geri ve yanlara doğru istenilen konuma gidilebilmektedir.

Teleskopik Silobas doldurma körüğü mafsal kolu havalı bant konveyör yükleyici

 

 

 

Dolum Körüğü Erişim Platformu

Silobas kapağını açma, kamyon brandasını kaldırma, dolum körüğünü kontrol etme ve bakım işlemleri için çalışanların aracın üzerinde güvenle hareket etmesi gerekmektedir. Araç erişim platformu kamyon veya silobasın altına yanaşabileceği güvenli bir ortam sağlar. Üretim tesislerin farklı ihtiyaçlarına ve ortam koşullarına göre dolum körüğü erişim platformları özel olarak tasarlanmaktadır.

Kamyon erişim platformu silobas dolum körüğü kapak açma platform

 

 

 

Özel Tasarım Dolum Körükleri

Standart seri dolum körüklerinin yanında özel ihtiyaçlara göre dolum körükleri tasarlanmaktadır. Hızlı, tozsuz ve güvenli hammadde aktarımı için dolum körüklerinin özenle tasarlanması gereklidir.
Ürün tasarımında transfer edilen hammaddenin fiziksel, kimyasal özellikleri, dolum kapasitesi, ortam koşulları gibi unsurlar dikkate alınmaktadır.

Malzeme doldurma körükleri özel tasarım

 

 

Makina Güvenliği

Polimak tarafından üretilen hammadde dolum körükleri, ilgili iş güvenliği yönetmeliklerine uygun olarak tasarlanmıştır. Sistemin tamamı CE belgelidir. Standartlara uygun CE sertifikalı ekipmanlar kullanılmaktadır. Sistem üzerinde insan ve tesis güvenliği ile ilgili gerekli önlemler bulunmaktadır. İş kazalarını önlemek amacıyla gerekli alarm sistemleri, mekanik ve otomasyon tedbirleri, güvenlik kilit mekanizmaları bulunmaktadır. Uygulama ve ortam şartlarına göre ekstra tedbirler ve güvenlik ekipmanları kullanılabilmektedir.

Silobas kamyon dolum körüğü makina güvenliği Avrupa CE normu iş güvenliği standartları

 

 

 


Bağlantılar